Aktualności (strona statyczna)

Nabór na stanowisko pracy  


    

Telefon interwencyjny
– zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
– Pogotowie Czystości


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Sp. z o.o.

Siedziba firmy: 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15

e-mail: pgkim@jaroslaw.pl
w dni robocze czynne w godzinach od 7.00 do 15.00

kasa czynna od 7.30 do 14.30

 

 

Zakład Zarządu Nieruchomości

 

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15

tel. 16 621 43 80
 

Zakład Remontowy i Ciepłownictwa

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Racławicka 24 tel. 16 621 86 38

Obsługa sieci ciepłowniczej i kotłowni: 37-500 Jarosław, os. Pułaskiego 8 tel. 16 621 40 47

 

Zakład Pogrzebowy i Administracji Cmentarzy

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, ul. Cmentarna 1

tel. 16 621 55 63

CAŁODOBOWO tel. 781 446 176

e-mail:  pogrzebowy@pgkim.jaroslaw.pl

Biuro Zarządu Cmentarzy Komunalnych czynne jest w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00, a w soboty i dni świąteczne od godz. 8.00 do 14.00

Cmentarz Stary i Nowy czynny jest w okresie od 15 czerwca do 30 września w godz. 6.30 – 21.00,
a w okresie od 1 października do 14 czerwca w godz. 7.00 – 19.00 (nie dotyczy 31 października, 1 i 2 listopada)

 

Zakład Oczyszczania Miasta

Siedziba zakładu: 37-500 Jarosław, Makowisko 163

tel./fax 16 621 63 87, tel. 16 621 87 23

email: pgkim1@jaroslaw.pl

 

Punkt Selektywnie Zebranych Odpadów Komunalnych (PSZOK)

37-500 Jarosław, ul. Racławicka 24

w dni robocze czynne od 7.00 do 15.00
(od stycznia do marca i od listopada do grudnia)

w dni robocze czynne od 7.00 do 17.00
(od kwietnia do października)

ostatnia sobota miesiąca od 10.00 do 14.00

tel. 16 621 22 60