Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. budownictwa.

Zakres obowiązków m. in.:

 • Posługiwanie się dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi w celu ustalenia rodzaju i zakresu rzeczowego robót.
 • Analizowanie opisu określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikających z inwentaryzacji i protokołu typowania robót.
 • Ustalenie nakładów rzeczowych zużycia czynników produkcji na podstawie analizy indywidualnej oraz katalogów.
 • Analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych.
 • Wykonywanie rysunków budowlanych.
 • Określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania.
 • Wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych.
 • Sporządzanie przedmiaru robót budowlanych.
 • Sporządzanie kosztorysów.
 • Sporządzanie rysunków w programie Auto CAD.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie kierunek budownictwo;
 • Dobra znajomość obsługi programu kosztorysowego oraz Auto CAD;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Obsługa komputera z oprogramowaniem biurowym w stopniu biegłym;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Z upływem okresu próbnego możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie zasadnicze z przydziału określonego w obowiązujących przepisach określonych w Regulaminie Wynagradzania dla Pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
 • pracę w stabilnej firmie

Chętnych prosimy o kierowanie aplikacji (CV, list motywacyjny ) na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15 (sekretariat, II piętro pok. 206) lub drogą elektroniczną na adres email: biuro@pgkimjaroslaw.pl

Termin składania ofert: 20 lipca 2021 r.

CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę:
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.”