Nekrologi w formie cyfrowej

Uprzejmie informujemy, że w minionym tygodniu rozpoczęliśmy publikację wykazu nekrologów w formie cyfrowej. Informacje dotyczące osoby zmarłej jak i ceremonii pogrzebowej podawane będą do ogólnej wiadomości do czasu zrealizowania pochówku i dostępne będą na platformie internetowej GROBONET pod adresem: https://jaroslaw.grobonet.com/nekrologi.php

Proponowany system komunikacji funeralnej dedykowany jest mieszkańcom Jarosławia, na terenie którego Spółka administruje Cmentarzami Komunalnymi.