Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na os. Jagiellonów

Za Nami szereg prac budowlanych i ziemnych zrealizowanych w ramach inwestycji pn.:

„Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na os. Jagiellonów” przez Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Jarosławiu Sp. z o. o. Projekt wykonano

w efekcie zgłaszanych potrzeb mieszkańców Dzielnicy nr 5.  

Zakres przedmiotowego zadania obejmował wykonanie ciągów pieszych wraz z ławkami, montaż oświetlenia, usytuowanie koszy na śmieci, a także zbudowanie boiska do koszykówki. Ponadto, założono nowe trawniki, wykonano nasadzenia z bylin wieloletnich i posadzono nowe ozdobne drzewka. Dzięki przeprowadzonej modernizacji poprawiono walory estetyczne przestrzeni publicznej oraz usprawniono istotę komunikacji z priorytetem dla pieszych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo oraz komfort życia adresatów inwestycji. 

Stworzona  strefa „wypoczynku” nadała tej części miasta charakteru społecznego. 

Nowe przestrzenie wspólne i mała architektura to niewątpliwie zachęta do sportu, spędzania czasu na świeżym powietrzu, a tym samym do spotkań sąsiedzkich oraz kształtowania więzi lokalnych.Dla porównania publikujemy dla Państwa zdjęcia z przed i po realizacji opisanego przedsięwzięcia.