BĄDŹ CZUJNY – okres grzewczy to zwiększone zagrożenie zatrucia czadem!

Jako administrator wspólnot mieszkaniowych i mieszkań komunalnych zwracamy Państwa uwagę naniebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą tlenek węgla i apelujemy jednocześnie o właściwe zabezpieczenie swoich domostw przed tym faktem.

Pamiętajmy więc o częstym wietrzeniu pomieszczeń szczególnie tych, w których odbywa się bezpośredni proces spalania (za pomocą gazu czy innych paliw), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien. Nie należy dogrzewać mieszkań urządzeniami, które nie są do tego przeznaczone, jak np.: kuchenką gazową. Zadbajmy o systematyczne sprawdzanie ciągu powietrza przez nawiewniki, nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych. Warto rozważyć także zamontowanie w domu czujników dymu i czadu (tlenku węgla). Używajmy racjonalnie swojego aparatu grzewczego, nie spalajmy w nim żadnego rodzaju śmieci.

Należy podkreślić, że do utrzymywania urządzeń gazowych w odpowiednim stanie technicznym zobowiązuje właścicieli nieruchomości Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 z dnia 9.09.1999 r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). 

Powierz profesjonalistom montaż a także opiekę nad instalacją grzewczą. W sprawach, od których może zależeć życie i zdrowie domowników, korzystaj z wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności fachowców.

Przypominamy numery alarmowe służb ratowniczych, pod które należy niezwłocznie zadzwonić w celu wezwania pomocy: pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna 998 lub numer alarmowy 112, a także pogotowie gazowe – 992.