Czujniki czadu dla lokatorów mieszkań komunalnych

W ramach działań prewencyjnych prowadzonych przez Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Jarosławiu Sp. z o. o., na przestrzeni ostatnich kilku tygodni zrealizowano montaż 80 sztuk czujników tlenku węgla w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław. Przedmiotowym zadaniem objęto komunalne lokale mieszkalne zarządzane przez Spółkę, w których znajdują się piece gazowe i węglowe.  Opisana inwestycja będzie powielana w zależności od  zgłaszanych potrzeb.

Jednocześnie przypominamy Państwu, że najczęstszą  przyczyną zatrucia czadem jest nieprawidłowa eksploatacja mieszkań oraz brak dbałości o urządzenia mające zapewnić bezpieczeństwo (zaklejane kratki wentylacyjne, zaklejane nawiewniki w oknach).  Informacje dotyczące tej tematyki znaleźć można na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy–2021-2022

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i najbliższych podczas sezonu grzewczego.