Jarosławskie Cmentarze Komunalne on-line

Już za kilka dni Wszystkich Świętych, dlatego pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości skorzystania z platformy internetowej GROBONET, dostępnej pod adresem https://jaroslaw.grobonet.com/, pozwalającej użytkownikom wyszukanie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na e-mapie jarosławskich nekropolii komunalnych.

Baza informacyjna w tym zakresie jest na bieżąco aktualizowana. 

Aplikacja internetowa dedykowana jest m. in.: odbiorcom, którzy w danym momencie przebywają poza granicami kraju, czy też z jakiejkolwiek innej przyczyny nie mogą osobiście odwiedzić grobu. Wystarczy wybrać zakres oczekiwanej „pomocy” lub też wyszukać interesujące Nas informacje. 

Za pomocą ogólnopolskiego systemu można m. in.: zdalnie zlecić opłacenie miejsca na cmentarzu przez dysponenta grobu, zamówić całoroczną lub jednorazową usługę sprzątania 

i utrzymania grobu, a także zapalić wirtualny znicz. Ponadto, na stronie jarosławskiego Grobonetu znajdziemy wykaz nekrologów osób, których pochówek odbędzie się na jednym 

z Cmentarzy Komunalnych administrowanych przez PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o., regulamin nekropolii oraz obowiązujący cennik opłat za korzystanie z cmentarzy oraz urządzeń cmentarnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.System GROBONET pomoże w opiece nad mogiłami i uczczeniu pamięci zmarłych. Z racji swojej funkcjonalności umożliwia oraz ułatwia w tych zabieganych, trudnych czasach sformalizowanie niektórych kwestii związanych z usługami cmentarnymi.