Miejsca pamięci – odeszli, oddając życie w imię wolności Ojczyzny

Aktualnie od kilku tygodni możemy wizytować poddane renowacji miejsca pamięci narodowej umiejscowione na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Krakowskiej 19 w Jarosławiu. Pracami remontowymi objęto kwaterę wojenną Nr 16 oraz mogiłę zbiorową żołnierzy 

z I Wojny Światowej znajdującą się w kwaterze 6 i 7. 

W ramach umowy z Gminą Miejską Jarosław pracownicy Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. przeprowadzili prace ziemne związane m. in.: z usunięciem płyt betonowych, gruzu, ziemi, ułożeniem chodnika z kostki granitowej, wykonano również betonowe obrzeża i palisady. Nasadzono krzewy ozdobne typu tawuła chińska i cis pospolity, oraz wyfrezowano pnie po usuniętych drzewach. Czynności modernizacyjne dotyczyły również krzyża w kwaterze Nr 16.

W dniu 11 listopada w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości pamiętajmy 

o Wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę!Osoby zainteresowane zapraszamy serdecznie do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego na płycie jarosławskiego rynku, w dniu jutrzejszym, punktualnie o godz. 12:00.