Miejski Punkt Elektroodpadów w Jarosławiu

Kilka dni temu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. ulokowało na terenie Jarosławia urządzenia do selektywnej segregacji małej wielkości elektrośmieci z podziałem na siedem rodzajów. Dwa Miejskie Punkty Elektroodpadów dostępne przez 24 h wyposażone są w pojemniki, do których można wrzucać takie przedmioty jak: żarówki energooszczędne, baterie, telefony, ładowarki, drobną elektronikę, zużyte tusze czy cartridge. Innowacyjny sprzęt znaleźć można przy ul. Przemyskiej 15 (przed biurowcem PGKiM) oraz w obrębie Placu Mickiewicza (obok Bramy Krakowskiej).

Przedmiotowa inwestycja umożliwi zatem pozbycia się drobnych elektroodpadów zgodnie z prawem, bez konieczności specjalnego udania się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, (regulamin PSZOK obowiązujący mieszkańców Jarosławia dostępny jest pod adresem: https://pgkimjaroslaw.pl/wp-content/uploads/2020/05/pszok-regulamin-v2020.pdf), tym samym wesprze efektywne rozwijanie systemu zbiórki tego rodzaju śmieci w obszarze miejskim.

Przypominamy, że odpady problematyczne (elektroodpady, elektrośmieci) należy bezwzględnie oddawać do specjalnych punktów zbierania i nie można ich wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, gdyż stwarzamy zagrożenie dla środowiska.

Zasady postępowania ze zużytymi e-odpadami określone są w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001895/T/D20191895L.pdf