Do 21 lutego 2022 r. zgłoś zainstalowane źródło ciepła i spalania paliw

Mając na uwadze nałożony przez Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554) obowiązek złożenia zbiorowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. jako administrator Wspólnot Mieszkaniowych, przypomina Wszystkim właścicielom i najemcom lokali o dostarczeniu wypełnionych formularzy do siedziby Spółki zlokalizowanej przy ul. Przemyskiej 15 do dnia 21.02.2022 r.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, niezależnie od rodzaju budynku i sposobu ogrzewania.