O co chodzi z naklejkami na pojemnikach/workach? ?

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta z/s w Makowisku przeprowadzają kontrole realizacji tego obowiązku przez mieszkańców. Jeżeli na jakiejś ulicy była kontrola, a nie dostaliście Państwo naklejki ostrzegawczej – gratulujemy! Prowadzicie Państwo bardzo dobrą segregację odpadów.
No dobrze, ale co jeśli na worku/pojemniku została umieszczona naklejka?
Jeśli odpady będą nieprawidłowo posegregowane nie będą podlegać odbiorowi, zostaną oznaczone specjalną naklejką ostrzegawczą. Zawartość worków/pojemników zostanie odebrana jako zmieszane odpady komunalne, w najbliższym, określonym w harmonogramie terminie ich odbioru. Każdorazowe zgłoszenie przez naszych pracowników nieprawidłowej segregacji odpadów jest raportowane do Urzędu Miasta, który na podstawie ww. raportów + dołączonej dokumentacji fotograficznej może wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie określenia wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Grafika poniżej ukazuje tylko ułamek wyników naszych kontroli. Dla przykładu „prześwietliliśmy” zawartość pojemników na szkło gdzie oprócz szkła znajdujemy np. słoiki z zawartością, znicze, tekstylia, tekturę, opakowania plastikowe, reklamówki foliowe. Żeby powstrzymać ten proceder nasi pracownicy zaczęli zamykać pojemniki na szkło. W takim wypadku odpady szklane należy wrzucić do pojemnika gumowym otworem o ograniczonych wymiarach.
Dla przypomnienia, do pojemników/worków na szkło (bez podziału na kolorystykę) wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności bez zakrętek i korków ,• butelki po napojach alkoholowych bez zakrętek i korków,• szklane opakowania po kosmetykach bez zakrętek.
Do pojemników/worków na szkło NIE wrzucamy:
• szkła stołowego – żaroodpornego,• ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany• zniczy • żarówek i świetlówek,• szkła kryształowego,• reflektorów,• nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,• termometrów i strzykawek,• monitorów i lamp telewizyjnych,• szyb okiennych i zbrojonych,• szyb samochodowych,• luster i witraży.