Obowiązkowe deklaracje dotyczące ogrzewania!

W związku z pojawiającymi się pytaniami od mieszkańców Miasta Jarosławia w sprawie powszechnego obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej używanego źródła ciepła, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczanie wypełnionych formularzy (do Siedziby Spółek przy ul. Przemyskiej 15) tylko przez właścicieli mieszkań i najemców lokali komunalnych, znajdujących się w zasobach administrowanych przez PGKiM w Jarosławiu Sp.  z. o. o. lub JPK Sp. z o. o.

W pozostałych przypadkach, prosimy o indywidualne składanie przedmiotowych deklaracji do Urzędu Miasta Jarosławia przy ul. Rynek 1.

https://miastojaroslaw.pl/artykul/1159/rusza-centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb