Od 1 marca 2022 r. odbieramy BIOODPADY z nieruchomości NIEZAMIESZAKŁYCH w Jarosławiu

Informujemy, że nasza Spółka począwszy od 1 marca 2022 r. rozpoczęła odbieranie BIOODPADÓW pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dotyczy m.in.: sklepów, zakładów produkcyjnych, szkół, magazynów, biurowców, miejsca kultu religijnego, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej na indywidualne konto bankowe Urzędu Miasta Jarosław odbierane są odpady komunalne z podziałem na 5 frakcji:

-zmieszane

– bioodpady (NIE WRZUCAMY: resztek pochodzenia zwierzęcego, kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego)

– papier i tektura

-opakowania szklane

-metale i tworzywa sztuczne

Odpady biodegradowalne są odbierane zgodnie z harmonogramem dostępnym na naszej stronie internatowej: https://pgkimjaroslaw.pl/…/miasto-jaroslaw-wszyscy-2022…

Odpady BIO należy wystawiać wyłącznie w brązowych workach, dostarczanych przez naszą firmę.