Zakończono roczne zebrania Wspólnot Mieszkaniowych

Zakończono cykl corocznych zebrań z członkami blisko 100 Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o.

Spotkania zwoływane na podstawie ustawy o własności lokali, dla ogółu właścicieli nieruchomości, trwały kilka miesięcy. Ich celem było m. in. podjęcie uchwał w zakresie: wysokości zaliczek i opłat, funduszu remontowego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych. Przedstawione zostały sprawozdania finansowe za rok ubiegły oraz plany gospodarcze na rok bieżący. Jednym z głównych tematów zebrań były drastyczne podwyżki cen gazu, mające znaczący wpływ na wysokość opłat ciepła, dostarczanego dla Wspólnot.

Dziękujemy serdecznie Zarządom Wspólnot i ich Mieszkańcom za zaangażowanie i udział w tegorocznych zebraniach, jak również życzliwą oraz konstruktywną współpracę przynoszącą wymierne efekty dla dobra Wspólnot Mieszkaniowych.