Budki dla Jerzyków

W ostatnim czasie Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. przyłączając się do „Akcji Jerzyk” zamontowało w obrębie Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino budki lęgowe dla tych ptaków. Specjalne miejsca do gniazdowania zawisły na budynkach przy ul. Szczepańskiego. Projekt zorganizowany przez Nadleśnictwo Jarosław miał na celu m. in. pomoc w zasiedleniu się jerzykom – sprzymierzeńcom człowieka w walce z komarami, również na terenie Naszego Miasta.