Zagospodarowanie terenu po przebudowie ul. Kraszewskiego

Dobiega końca realizacja robót pn.: „Zagospodarowanie terenu po przebudowie ul. Kraszewskiego” obejmująca obszar pasa drogowego oraz budowę ronda im. Michała Zielińskiego. W ramach zadania wykonano m. in.: prace związane z zagospodarowaniem zieleni poprzez rozłożenie trawy z rolki, nasadzenia różnogatunkowych krzewów i bylin w obrębie ronda, wbudowane zostały także palisady betonowe. Wzbogacono małą architekturę tej lokalizacji w formie montażu ławek oraz koszy na śmieci. Dodatkowo, w ostatnim czasie zainstalowane zostały 2 nowe wiaty przystankowe, odbudowano również ogrodzenie Ogródka Jordanowskiego od strony nowo powstałego ronda. Opisane czynności wykonane zostały przez Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.