Sezon grzewczy 2022-2023. Uwaga czad!

W związku z zagrożeniami nasilającymi się w sezonie grzewczym prosimy o przestrzeganie zasad właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z występowaniem tlenku węgla.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

  • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
  • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta,
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
  • często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,
  • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,
  • zainstalować w domu czujkę czadu (tlenku węgla), która ostrzeże nas (głośnym alarmem) przed wystąpieniem trującego gazu w powietrzu. 

Przypominamy numery alarmowe służb ratowniczych, pod które należy niezwłocznie zadzwonić w celu wezwania pomocy: pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna 998 lub numer alarmowy 112, a także pogotowie gazowe – 992.