Zakład Oczyszczania Miasta w Makowisku – wstęp wzbroniony