Zapraszamy do dalszej współpracy

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą w dniu 26 października 2020 r. uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 344/XXVI/2020 „w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. – Zakład Oczyszczania Miasta zaprasza do dalszej współpracy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że bazując na wieloletnim doświadczeniu odbioru odpadów z terenu Gminy Miejskiej Jarosław jak i okolicznych Gmin nieprzerwanie dbamy o rozwój i jakość naszych usług.

Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuj mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będą podpisywane od dnia 1 grudnia 2020r. pod adresami:

 • Biuro PGKiM Jarosław, ul. Przemyska 15; od 7:00 do 15:00
 • Zakład Oczyszczania Miasta, Makowisko 163; od 6:00 do 14:00
 • PSZOK, Jarosław ul. Racławicka 24; od 7:00 do 15:00

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji:

 • Biuro PGKiM Jarosław, ul. Przemyska 15; od 7:00 do 15:00
  Tel. 16 621 25 60, e-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl
 • Zakład Oczyszczania Miasta, Makowisko 163; od 6:00 do 14:00
  Tel. 16 621 63 87, e-mail: zom@pgkimjaroslaw.pl
 • PSZOK, Jarosław ul. Racławicka 24; od 7:00 do 15:00
  Tel. 16 621 22 60;