Opłaty za odpady komunalne

Od 3 czerwca 2016 r. na terenie miasta Jarosławia obowiązują nowe stawki opłat określone Uchwałą Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2016 Nr 260/XXIV/2016 r. i wynoszą:

Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy:

– 11,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny). 
– 16,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości (w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny). 

Dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka za jednorazowy odbiór z pojemnika):

w przypadku selektywnego 
gromadzenia odpadów
w przypadku nieselektywnego 
gromadzenia odpadów
0,06 m³ – 34,64 zł
0,11 m³ – 69,28 zł
0,12  m³ – 69,28 zł
0,24  m³ – 134,23 zł
1,1  m³ – 619,19 zł
KP-7 (7 m³) – 3420,70 zł
0,06 m³ – 45,47 zł
0,11 m³ – 90,93 zł
0,12  m³- 90,93 zł
0,24  m³ – 186,19 zł
1,1  m³ – 814,04 zł
KP-7 (7 m³) – 4763,00 zł

Formy płatności:

Płatność przelewem 
Na indywidualne konta bankowe. Numer do uzyskania w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta.
Dodatkowe informacje – tel. 16 624 87 89

Płatność bezpośrednio w KASIE 
kancelaria ogólna, parter, pokój nr 2 
godziny: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30-14.30

Terminy płatności:
– do 10 lutego, obejmuje okres za styczeń i luty danego roku,
– do 10 kwietnia, obejmuje okres za marzec i kwiecień danego roku,
– do 10 czerwca, obejmuje okres za maj i czerwiec danego roku,
– do 10 sierpnia, obejmuje okres za lipiec i sierpień danego roku,
– do 10 października, obejmuje okres za wrzesień i październik  danego roku,
– do 10 grudnia, obejmuje okres za listopad i grudzień danego roku  

Urząd Miasta Jarosławia nie wystawia faktur za usługi odbioru odpadów. Naliczona opłata, bez wezwania ze strony Urzędu Miasta Jarosławia, będzie musiała zostać wpłacona w określonych przedziałach czasowych.