Opłaty za odpady komunalne

Od 1 marca 2020 r. na terenie miasta Jarosławia obowiązuje nowa stawka opłaty określona Uchwałą nr Nr 241/XIX/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 roku oraz OBOWIĄZKOWO segregowanie odpadów komunalnych.

Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy:

  • 26,00 zł/m-c za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości
  • 50% zniżki dla rodzin wielodzietnych
  • 1 zł zniżki/os. dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy założą przydomowy kompostownik

Dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka za jednorazowy odbiór z pojemnika):

w przypadku selektywnego
gromadzenia odpadów
w przypadku nieselektywnego
gromadzenia odpadów
0,06 m³ – 34,64 zł
0,11 m³ – 69,28 zł
0,12  m³ – 69,28 zł
0,24  m³ – 134,23 zł
1,1  m³ – 619,19 zł
KP-7 (7 m³) – 3420,70 zł
0,06 m³ – 45,47 zł
0,11 m³ – 90,93 zł
0,12  m³- 90,93 zł
0,24  m³ – 186,19 zł
1,1  m³ – 814,04 zł
KP-7 (7 m³) – 4763,00 zł

Formy płatności:

Płatność przelewem 
Na indywidualne konta bankowe. Numer do uzyskania w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta.
Dodatkowe informacje – tel. 16 624 87 89

Płatność bezpośrednio w KASIE 
kancelaria ogólna, parter, pokój nr 2
godziny: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30-14.30

Terminy płatności:
– do 10 lutego, obejmuje okres za styczeń i luty danego roku,
– do 10 kwietnia, obejmuje okres za marzec i kwiecień danego roku,
– do 10 czerwca, obejmuje okres za maj i czerwiec danego roku,
– do 10 sierpnia, obejmuje okres za lipiec i sierpień danego roku,
– do 10 października, obejmuje okres za wrzesień i październik  danego roku,
– do 10 grudnia, obejmuje okres za listopad i grudzień danego roku

Urząd Miasta Jarosławia nie wystawia faktur za usługi odbioru odpadów. Naliczona opłata, bez wezwania ze strony Urzędu Miasta Jarosławia, będzie musiała zostać wpłacona w określonych przedziałach czasowych.

UCHWAŁA NR 353/XXVII/2020 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 23 listopada 2020 r. – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z tej opłaty