Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia – informacje określone w art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

a) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jarosławia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o.

ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

b) miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jarosławia:

zmieszane odpady komunalne – PUK EMPOL sp. z o.o., /RIPOK Młyny 37-522 Młyny 111 a; Zakłady Usługowe 'południe" Sp. z o.o., ul. Lubicz 14, Kraków z instalacja w Przemyślu

odpady zielone – MZK Leżajsk sp. z o.o., 37-300 Leżajsk Kompostownia

c) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

– PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Racławicka 24, 37-500 Jarosław

czynny w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt): 
styczeń – marzec godz. 7.00-15.00
kwiecień – październik godz. 7.00-17.00
listopad – grudzień godz. 7.00-15.00
w każdą ostatnią sobotę miesiąca godz. 10.00-14.00

d) zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn.zm.4)): bip.jaroslaw.um.gov.pl