Historia

15 stycznia 1951 r.

 


Aktem erekcyjnym jest decyzja Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 stycznia 1951r., który wyraża zgodę na utworzenie w Jarosławiu wielozakładowego przedsiębiorstwa pod nazwą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu

 


 

15 luty 1951 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu postanawia utworzyć  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu, w skład którego wchodzi:

 

 • Zakład Oczyszczania Miasta
 • Rozdzielnia Gazu4 lipca 1951 r.
włączono do MPGK w Jarosławiu:

 • Łaźnię Miejską
 • Miejski hotel
 • Miejski Zakład Pogrzebowy
 • Miejski Zakład Ogrodniczy

 


 

12 października 1956 r. – oddanie do eksploatacji wodociągów miejskich.

 


1 lipca 1975 r. – powołane zostaje

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu.

 


1 maja 1982 r. – w wyniku podziału WPGKiM powstaje

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu

z siedzibą przy ul. Przemyskiej 15

 


1 lipca 1984 r. następuje podział polegający na wyłączeniu z PGKiM

 

 • Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
 • Zakłady PGKiM (rok 1984):
 • Zakład Oczyszczania Miasta
 • Zakład Remontowy
 • Zakład Ciepłownictwa
 • Gospodarstwo Samochodowe
 • Zakład Dróg i Gazu Bezprzewodowego
 • Zakład Zieleni
 • Zakład Pogrzebowy

 


11 lipca 1997 r. – przekształcenie Przedsiębiorstwa w Spółkę pod nazwą:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JAROSŁAWIU SPÓŁKA Z O.O.