Jarosławski pakiet dla przedsiębiorców

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jako zarządca lokali przyjmuje wnioski do Burmistrza Miasta Jarosławia ws. obniżki czynszu.

Wnioski można składać w do skrzynki korespondencyjnej na parterze budynku biurowego ul. Przemyska 15 w godzinach pracy Spółki od 7.00 do 15.00.

Źródło: Urząd Miasta Jarosławia

W ramach wsparcia dla przedsiębiorców z terenu miasta Jarosławia, mającej na celu ograniczyć skutki wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19 Miasto opracowało Jarosławski pakiet dla przedsiębiorców, który stanowi realne wsparcie już od 2020 r.

Ze wsparcia w pierwszym kwartale 2021 r. mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jarosławski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, to:

  • Możliwość odroczenia opłat i podatków lokalnych, w tym od nieruchomości czy środków transportu o 3 miesiące lub rozłożenie ich na raty.
  • W wyjątkowych i najtrudniejszych sytuacjach umorzenie zaległości podatkowych.
  • Dla przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić działalność w lokalach miejskich obniżka czynszu odpowiednio:

– ulga 30% (dotyczy spadku obrotów w grudniu 2020 r. minimum o 15 % w porównaniu do grudnia 2019 r.),

– ulga 50% (dotyczy spadku obrotów w grudniu 2020 r. minimum o 50% w porównaniu do grudnia 2019 r.).

By skorzystać z udogodnień pakietu, każdy przedsiębiorca powinien INDYWIDUALNIE złożyć wniosek. Złożenie wniosku do Burmistrza Miasta Jarosławia (Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1) dotyczy dwóch pierwszych punktów. Z kolei ws. obniżki czynszu przedsiębiorca powinien INDYWIDUALNIE złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Jarosławia za pośrednictwem Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (zarządcy lokali), ul. Przemyska 15.  Obniżenie czynszu nastąpi w formie aneksu do umowy między przedsiębiorcą, a organem uprawnionym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Administracja Zasobami Mieszkań Komunalnych
Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

tel.16 624 47 56, tel.16 624 47 55


Wzór dokumentu do pobrania znajduje się po kliknięciu w Biuletyn Informacji Publicznej.

Źródło: http://miastojaroslaw.pl/artykul/871/jaroslawski-pakiet-dla-przedsiebiorcow