Informacja dla właścicieli domków letniskowych w Radawie

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/181/2020 z dnia 14 października 2020 r. Rady Gmina Wiązownica w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.) Gmina Wiązownica przejmuje z dniem 01 stycznia 2021. R. obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub które są  wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Wiązownica.

Odbiór odpadów z domków letniskowych w Radawie będzie realizowany w oparciu o harmonogram:

WSZYSTKIE ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00

Szczegółowe informacje  Gminy Wiązownica odnośnie składania deklaracji znajdą Państwo poniżej oraz na stronie Urzędu Gminy Wiązownica

Dodatkowe informacje można uzyskać:

URZĄD GMINY WIĄZOWNICA
TEL. 16 622 36 31 w. 115 lub e-mail: go@wiazownica.com