PODPISZ UMOWĘ, ZAPŁAĆ ….. I WYGRAJ NAGRODĘ!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu przy wsparciu Wójta Gminy Wiązownica ogłasza konkurs dla właścicieli domków letniskowych i działek rekreacyjnych w Radawie. Osoby biorące udział w konkursie mają szansę na wygranie jednej z czterech atrakcyjnych nagród.

Obowiązująca od lipca 2013 roku znowelizowana tzw. „ustawa śmieciowa” z mocy prawa obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele  pozostałych nieruchomości w tym także domków letniskowych i działek  rekreacyjnych w Radawie umowy o wywóz odpadów komunalnych muszą podpisać samodzielnie z firmą świadczącą usługi w tym zakresie. Umowy zawarte do tej pory zachowują ważność.

Umowę na odbiór odpadów komunalnych z domków i działek letniskowych w Radawie można zawrzeć osobiście w jarosławskim biurze PGKiM (ul Przemyska 15, pok.103), przy ul. Racławickiej 24, w Zakładzie Oczyszczania Miasta (Makowisko 163), jak i telefonicznie pod numerami: 16 624 47 44, 16 621 22 60, 16 621 63 87 oraz 16 621 87 23.

Odpady z altanek śmietnikowych i innych miejsc gromadzenia odpadów wskazanych przez UG w Wiązownicy będą wywożone w okresie letnim (od 1 czerwca do 30 września) dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki). Natomiast w pozostałych miesiącach raz w tygodniu, w każdy piątek. Zryczałtowany koszt wykonanej usługi wynosi 96 zł rocznie.

Na klientów, którzy dokonają jednorazowej wpłaty za cały 2014 rok do 31 marca br. czeka możliwość wygrania cennych nagród. Dotyczy to także tych, którzy podpiszą nowe umowy i dokonają wpłaty. Trzy z nich (dwa rowery i wieża stereo) ufundowało jarosławskie PGKiM, natomiast Wójt Gminy Wiązownica Marian Ryznar przyznał bezpłatny karnet na imprezy organizowane w tym roku w ośrodku w Radawie.   

Losowanie nazwisk zwycięzców odbędzie się podczas tzw. Majówki, którą co roku organizuje GOWiR w Radawie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Nagrody już czekają w siedzibie Spółki przy ul. Przemyskiej 15 w Jarosławiu.

  

                                                                                                  Zarząd PGKiM
w Jarosławiu