Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta

Dodane: 12 czerwca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do naszego Biura Obsługi Klienta 😁

Do „BOK” możecie zgłaszać się ze wszystkimi sprawami, dotyczącymi usług, które świadczy Spółka zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i dla firm. Pracownicy biura pomogą między innymi w załatwieniu wszelkich formalności związanych:

✅z zawarciem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, gdzie powstają odpady komunalne, a które wyłączone są z systemu gminnego) lub na wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

✅ze złożeniem zlecenia na podstawienie pojemnika lub kontenera na odpady wytworzone jednorazowo w dużych ilościach w związku z prowadzeniem w gospodarstwie prac porządkowych, remontowych itp.

✅ze złożeniem wniosku o aneks do umów na świadczone usługi

✅ze złożeniem oświadczenia o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w lokalu

✅innych spraw dotyczących najmu lokalu

Dane kontaktowe ☎️:

ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

tel. 16 621 25 60 – PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

tel. 16 624 47 57 – JPK Sp. z o.o.

Czynne: pon-pt w godz. 7:00-15:00

Link: https://www.facebook.com/share/v/9fFku9sFG7ppjWMB/