Zasady segregacji odpadów

WOREK NIEBIESKI – PAPIER

WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny
i biurowy, zadrukowane kartki zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych ,tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

WOREK ZIELONY – SZKŁO

WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego zniczy, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych, zbrojonych, samochodowych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

WOREK ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, styropian opakowaniowy np. ze sprzętu AGD, kapsle, zakrętki od słoików.

NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

WOREK BRĄZOWY – BIOODPADY

WRZUCAMY: drobne pocięte do 50 cm długości i związane gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty i skoszoną trawę; owoce, warzywa, obierki, fusy, skorupki jajek itp.

NIE WRZUCAMY: kości zwierząt; mięsa i padliny zwierząt, olejów jadalnych; drewna impregnowanego; płyt wiórowych i MDF, odchodów zwierząt; popiołu.

INNE ODPADY ODBIERANE SPRZED POSESJI I /LUB/ ZBIERANE W PSZOK SPOSÓB SELEKTYWNY:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady komunalne. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, rowery, wózki dziecięcej, zabawki dużych rozmiarów. ODPADY WIELKOGABARYTOWE muszą być opróżnione z zawartości i pozbawione elementów szklanych.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – pralki, lodówki, zamrażarki ,telewizory, mikrofalówki radioodbiorniki, komputery, odkurzacze, kalkulatory, lampki – niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych tzn. pozbawionych elementów metalowych, kabli, cewek itp.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMUALTORY

PRZETERMINOWANE LEKI

OPONY – pochodzące wyłącznie z pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

ODPADY NIEBEZPIECZNE: pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, m.in. opakowania po farbach, tuszach, farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin. Opakowania po substancjach niebezpiecznych, powinny znajdować się w szczelnych, niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację-etykietę, umożliwiającą identyfikację odpadu
w chwili przekazania.

ODPADY BUDOWLANE tj. gruz betonowy, ceglany z rozbiórek i remontów, wykonywanych samodzielnie przez mieszkańców /niezanieczyszczony innymi odpadami wg ustalonych limitów. Większe ilości tego rodzaju odpadu oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej powstające przy budowie domu, wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych, demontażu instalacji, ocieplaniu budynków itp./nie są objęte system zorganizowanym przez Gminę, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

UISZCZONA W GMINIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE UPRAWNIA DO BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA ODPADÓW TAKICH JAK: styropian ociepleniowy, wełna mineralna, papa, materiały zawierające azbest, smoła, płyty eternitowe, stolarka okienna i drzwiowa, szkło zbrojone, szyby samochodowe, części z demontażu pojazdów samochodowych, odpady poprodukcyjne, odpady z działalności rolniczej, opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

PAMIETAJ ZANIM WRZUCISZ ODPADY DO WORKA LUB POJEMNIKA :

  • USUŃ RESZTKI ZAWARTOŚCI
  • ZGNIEĆ OPAKOWANIE (PLASTIKOWE, PAPIEROWE, WIELOMATERIAŁOWE, METALOWE)
  • NIE TŁUCZ OPAKOWAŃ SZKLANYCH
  • ZDEJMIJ ZAKRETKI I KORKI