Historia

15 stycznia 1951 r. 

Aktem erekcyjnym jest decyzja Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 stycznia 1951r.,który wyraża zgodę na utworzenie w Jarosławiu wielozakładowego przedsiębiorstwa pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu.

15 luty 1951 r.

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu postanawia utworzyć  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu, w skład którego wchodzi:

 • Zakład Oczyszczania Miasta
 • Rozdzielnia Gazu

4 lipca 1951 r.

włączono do MPGK w Jarosławiu:

 • Łaźnię Miejską
 • Miejski hotel
 • Miejski Zakład Pogrzebowy
 • Miejski Zakład Ogrodniczy

12 października 1956 r.

oddanie do eksploatacji wodociągów miejskich.

1 lipca 1975 r.

powołane zostaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu.

1 maja 1982 r.

w wyniku podziału WPGKiM powstaje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Przemyskiej 15.

1 lipca 1984 r.

następuje podział polegający na wyłączeniu z PGKiM:

 • Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
 • Zakłady PGKiM (rok 1984):
 • Zakład Oczyszczania Miasta
 • Zakład Remontowy
 • Zakład Ciepłownictwa
 • Gospodarstwo Samochodowe
 • Zakład Dróg i Gazu Bezprzewodowego
 • Zakład Zieleni
 • Zakład Pogrzebowy

11 lipca 1997 r.

przekształcenie Przedsiębiorstwa w Spółkę pod nazwą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o..

31 styczeń 2017 r.

powstanie spółki „córki” pod nazwą Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. i utworzenie dwóch sekcji: Sekcji Zieleni Miejskiej i Sekcji Infrastruktury Komunalnej.

1 styczeń 2019 r.

rozbudowanie struktury organizacyjnej poprzez utworzenie m. in.: Sekcji Nieruchomości Komunalnych i Windykacji.