Organy Spółki

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – doc. dr inż. Ryszard Łubyk
Członek – mgr Paweł Roga
Członek – mgr Magdalena Kapusta
Członek – mgr Jadwiga Mazurkiewicz
Członek – Ryszard Knap

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – mgr Franciszek Gołąb