Organy Spółki

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Michał Muzyczka
Zastępca Przewodniczącego – Hubert Łoziński
Sekretarz – Jadwiga Mazurkiewicz
Członek – Renata Pels
Członek – Ryszard Knap

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Andrzej Makar