Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Oczyszczania Miasta (ZOM) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o. o. zlokalizowany w Makowisku 163, jest podmiotem zajmującym się szeroko rozumianą organizacją systemu gospodarki odpadami, oczyszczaniem terenów zewnętrznych oraz usługami porządkowymi na terenie miasta Jarosławia, jak i okolicznych Gmin. Dysponując innowacyjnym zapleczem technicznym, wykwalifikowanym zasobem ludzkim oraz działając w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, realizuje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, a także jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie wykonawcze kadry dyspozytorskiej i kierowców gwarantuje terminowość oraz rzetelność podjętego zobowiązania.

Oferta zakładu

 • wynajem kontenerów i pojemników na odpady wytworzone jednorazowo w dużych ilościach w związku z prowadzeniem w gospodarstwie prac porządkowych, remontowych itp.
 • obsługa imprez plenerowych w zakresie sprzątania
 • likwidacja dzikich wysypisk śmieci
 • mycie i dezynfekcja pojemników
 • odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz firm
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych, problemowych oraz niebezpiecznych
 • mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i ulic
 • zbiórka padłych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – wypompowanie i wywóz nieczystości ciekłych bytowych
 • indywidualne zlecenie na letnie i zimowe oczyszczanie placów i chodników
 • obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krakowskiej 35AB w Jarosławiu
 • zajęcia ekologiczne dla najmłodszych – zajęcia dla najmłodszych na temat prawidłowego postępowania z odpadami

Dane kontaktowe

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00.

Makowisko 163
37-500 Jarosław

Tel.: 16 621 63 87
Tel.: 16 621 87 23
Tel. kom.: 781 446 178
E-mail: zom@pgkimjaroslaw.pl