Wywóz nieczystości ciekłych

PGKIM w Jarosławiu Sp. z o. o. realizuje usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego i osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków w następujących Gminach:

  • Gmina Miejska Jarosław
  • Gmina Chłopice
  • Gmina Wiejska Jarosław
  • Gmina Pawłosiów
  • Gmina Roźwienica
  • Gmina Laszki
  • Miasto i Gmina Pruchnik
  • Gmina Wiązownica

Świadczenie usługi asenizacyjnej na terenie Miasta Jarosławia jak i okolicznych Gmin poprzedzone jest złożeniem „Wniosku o zawarcie umowy na wypompowanie i transport nieczystości ciekłych bytowych” w siedzibie Spółki przy ul. Przemyskiej 15 w Jarosławiu, w bazie Zakładu Oczyszczania Miasta zlokalizowanej w Makowisku 163 lub za pośrednictwem maila: umowy@pgkimjaroslaw.pl.

Pliki do pobrania: