Telefon Alarmowy PGKiM i JPK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. i Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uruchomiły wspólny Telefon Interwencyjny dla mieszkańców Miasta Jarosławia.

W ramach nawiązanej współpracy między Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. a Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. pod numerem Interwencyjnym są przyjmowane zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jarosławia. Zadania z tego tytułu będzie prowadzić Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o..

Pogotowie Czystości działa w zakresie sprzątania administrowanych przez miasto ulic, wycinania uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu konarów drzew, usuwania martwych zwierząt (np. ptaków, psów, kotów). To tylko część zadań realizowanych na co dzień przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu w ramach POGOTOWIA CZYSTOŚCI.

Ekipy sprzątające pracują od poniedziałku do piątku w godz. 600-1400, w soboty w godz. 1400-2000 oraz w niedziele i święta w godz. 500-800. Pogotowie działać będzie na zasadzie przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców. Wystarczy zatelefonować pod nr: 781 446 178 (telefon czynny całą dobę) i zawiadomić np. o potrzebie oczyszczenia miejskiego placu, ulicy itp. z odpadów, konieczności zabezpieczenia studzienek ściekowych, czy poinformować o potrąceniu zwierzęcia przez samochód lub zniszczeniu koszy na śmieci oraz ławek ustawionych na terenach administrowanych przez miasto.

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń na ulicach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie lub Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, po otrzymaniu sygnału zawiadomimy zarządcę drogi o zaistniałym zdarzeniu i konieczności działań. 

PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu oraz JPK Sp. z o.o. zachęca mieszkańców do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, którymi powinna zająć się ekipa Pogotowia Czystości.

Dbajmy wspólnie o czystość Miasta!