Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Dane kontaktowe:

ul. Krakowska 35ab
37-500 Jarosław

Tel.: 16 621 22 60
E-mail: pszok@pgkimjaroslaw.pl

Godziny otwarcia:

w okresie od listopada do marca:
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

w okresie od kwietnia  do października:
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 17:00

oraz w soboty od 10:00 do 14:00
(z wyłączeniem dni, które przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy)

PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław po okazaniu:

 • dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania
 • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 • potwierdzenia dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do PSZOK-u przywozić można nieodpłatnie odpady selektywnie zebrane – oprócz odpadów zmieszanej. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Jarosław mogą zostawić następujące rodzaje odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury, papier i tektura
 • opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne
 • opakowania z metali
 • opakowania wielomateriałowe
 • opakowania ze szkła
 • zużyte opony pochodzące wyłącznie z pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony w ilości nie większej niż 8 sztuk w ciągu roku kalendarzowego od gospodarstwa domowego
 • lampy fluorescencyjne (żarówki energooszczędne),
 • zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego
 • zużyte kompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD
 • przeterminowane leki i chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (m.in. niecieknące opakowania z oryginalną etykietą po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin).
 • odpady wielkogabarytowe – muszą być opróżnione z zawartości, i pozbawione elementów szklanych (m.in. szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, kabiny prysznicowe, wanny, rowery, zabawki dużych rozmiarów)
 • odpady ulegające biodegradacji (m.in. rozdrobnione gałęzie do 0,5 m długości, liście, skoszona trawa, obierki, fusy)
 • odpady budowlane tj. gruz betonowy, ceglany z rozbiórek i remontów, wykonywanych samodzielnie przez mieszkańców /bez zanieczyszczeń/ – do 0,5 m3 od gospodarstwa domowego rocznie.

Punkty zbiórki przeterminowanych leków na terenie Miasta Jarosławia

Nazwa aptekiAdres
CEFARMos. Witosa 2, os. 1000-lecia 12
MEDIOul. Kraszewskiego 5, ul. Rynek 11
NOVAul. 3-go Maja 65
Aspirynkaul. Jana Pawła II 21

Miejskie Punkty Elektroodpadów

Miejskie Punkty Elektroodpadów są to specjalistyczne pojemniki przeznaczone do gromadzenia:

 • opakowań po tonerach atramentowych
 • zużytych baterii
 • zużytych żarówek energooszczędnych
 • drobnej elektroniki (m.in. telefony komórkowe, ładowarki, myszki komputerowe, kalkulatory)

Lokalizacje Miejskich Punktów Elektroodpadów:

 • ul. Przemyska 15 (przy siedzibie PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.)
 • obok Bramy Krakowskiej