Kontakt

Siedziba firmy: 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15

tel. 16 621 25 60 – Sekretariat
e-mail: biuro@pgkimjaroslaw.pl

tel. 16 624 47 45 – Główny Księgowy
tel. 16 624 47 44 – Dział Rachunkowości
tel. 16 624 47 41 – Rewident Wewnętrzny, BHP
tel. 16 624 47 31 – Dział Administracyjno-Prawny
e-mail: dap@pgkimjaroslaw.pl
tel. 16 624 47 37 – Kadry

Telefon Alarmowy – tel. 887 780 477 Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i Pogotowie Czystości
tel. 781 446 178 – bezpośrednio do Pogotowia Czystości

Pozostałe zakłady: