Znaczenie i rola kontroli segregacji odpadów w funkcjonowaniu gminnych systemów gospodarki odpadami

Dodane: 28 czerwca 2024 r.

Dyrektywy unijne oraz ustawy zobowiązują gminy do osiągania w konkretnych latach określonych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, które sukcesywnie zwiększają się z roku na rok. Poddawanie jak największej ilości odpadów ponownemu przetwarzaniu ma z założenia zminimalizować składowanie odpadów oraz usprawnić procesy ich recyklingu. Ważną tutaj rolę odgrywają mieszkańcy, gdyż to oni odpowiadają za wstępną segregację odpadów. Im lepsze wstępne przygotowanie odpadów, tym łatwiej poddać je procesom odzysku i recyklingu.

Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na gminy kary. 💲💲💲

Czy możemy więcej i dokładniej segregować odpady ❓ Tak ❗️ I jest to jeden z naszych podstawowych celów. Recykling zaczyna się w naszym domu❗️👊

PS. Wielki plus dla zarządców osiedli którzy umieszczają na wiatach śmietnikowych tabliczki przypominające o zasadach segregacji odpadów ☺️

Link do FB: https://www.facebook.com/share/v/h9942k6thoHhafC8/