Sekcja Zieleni Miejskiej w trakcie nasadzeń chryzantem

Już od kilku dni trwa dekoracja przestrzeni miejskiej realizowana przez pracowników Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w ramach umowy z Gminą Miejską Jarosław. Przedmiotowa czynność polegająca na sezonowej wymianie roślin objęła nasadzenie około 500 sztuk drobnokwiatowych, wielokolorowych chryzantem, tworzących festiwal barw. Dodadzą one elegancji terenom zielonym zarządzanym przez Spółkę, a jarosławskie rabaty, ulice i ronda zyskają reprezentacyjny, jesienny charakter.