Nowe wiaty przystankowe w mieście

5 nowych przeszklonych wiat wraz z ich wyposażeniem zostało zainstalowanych na przystankach komunikacji miejskiej w Jarosławiu, zlokalizowanych przy ul. Batalionów Chłopskich, ul. 3 – go Maja, ul. Dolnoleżajskiej oraz ul. Brodowicze. Ustawiono je w miejscu gdzie nie było zadaszenia lub też zastąpiły one stare, wysłużone instalacje. 

Inwestycję zrealizowało Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. na podstawie umowy z Gminą Miejską Jarosław. Łącznie na terenie miasta, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy oddano do modernizacji 13 przystanków.

Przedmiotowy projekt zapewni pasażerom jarosławskiej komunikacji miejskiej komfort oczekiwania na autobusy, poprawi również estetykę przestrzeni miasta.