Znajdź miejsce pochówku bliskich i znajomych na Cmentarzu przy ul. Bocznej Sanowej

Uprzejmie informujemy, że na platformie internetowej GROBONET udostępniona została już e-mapa czwartego cmentarza komunalnego w Jarosławiu administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. https://jaroslaw.grobonet.com/mapa/5/. Wszyscy zainteresowani mogą od teraz wyszukać osoby pochowane oraz zlokalizować ich groby także w obrębie nekropolii przy ul. Bocznej Sanowej (Garbarze).

Przypominamy, że ogólnopolski system umożliwia również m. in.: zdalne zlecenie opłaty miejsca na cmentarzu przez dysponenta grobu, zamówienie całorocznej lub jednorazowej usługi sprzątania i utrzymania grobu, a także zapalenie wirtualnego znicza. Ponadto, na stronie jarosławskiego Grobonetu znajdziemy wykaz nekrologów osób, których pochówek odbędzie się na jednym z miejskich Cmentarzy Komunalnych, regulamin nekropolii oraz obowiązujący cennik opłat za korzystanie z cmentarzy oraz urządzeń cmentarnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.