Modernizacja garażu przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka”

PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o. zakończyło obecnie roboty polegające na przebudowie i remoncie istniejącego budynku garażowego położonego przy ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka”. Obiekt stanowiący własność Gminy Miejskiej Jarosław kompleksowo zrekonstruowano, przeprowadzono m. in.: prace murarskie, tynkarskie, budynek został ocieplony i wyposażony w instalację elektryczną łącznie z oświetleniem. Konieczne było wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz montaż nowych bram garażowych.

Wszystkie czynności budowlane związane z opisaną inwestycją wykonali pracownicy Zakładu Remontowego i Ciepłownictwa.  

Dla zainteresowanych dołączamy zdjęcia z przebiegu przedmiotowych robót.