Kochani ‼️ Śpieszymy z informacją na temat konkursu ekologicznego „Mistrz recyklingu i przyjaciele”. ?

Konkurs ma zasięg OGÓLNOPOLSKI i skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 28.02.2022r. Każdy zgłoszony ekozespół wykonuje DWA zadania konkursowe: pierwszym jest film do mediów społecznościowych nt. znaczenia recyklingu zużytego sprzętu AGD-RTV, drugim zadaniem jest projekt gry planszowej nt. selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów opakowaniowych. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Chlorofil, a partnerami merytorycznymi są ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań. VIII edycja konkursu otrzymała patronaty honorowe: Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorów Oświaty: Mazowieckiego, Pomorskiego i Śląskiego.

? Szczegółowe informacje nt. konkursu (karta zgłoszenia, regulamin) : https://chlorofil.com.pl/viii-edycja-ogolnopolskiego…/? Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl