Biuro Obsługi Klienta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o. oraz JPK Sp. z o. o.

W celu poprawy oraz podniesienia jakości i komfortu obsługi Petentów, uprzejmie informujemy, że od 4 kwietnia 2022 r. rozpoczyna działalność Nasze Biuro Obsługi Klienta, zlokalizowane na parterze budynku biurowca przy ul. Przemyskiej 15 (przy głównym wejściu od strony ul. Przemyskiej). W biurze przyjmowane będą pisma/wnioski, wydawane formularze, zaświadczenia oraz udzielane informacje w sprawach bieżących. Wszystkich zainteresowanych w kwestiach dotyczących obydwu Spółek, zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Numer telefonu bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta – 16 624 47 33.

W dalszym ciągu można załatwiać swoje sprawy dzwoniąc do Sekretariatów: PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o. ( 16 621 25 60 ) oraz JPK Sp. z o. o. ( 16 624 47 57 ).