Punkt poboru wody na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Bocznej Sanowej

Informujemy, że na terenie Nekropolii administrowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. zlokalizowanej przy ul. Bocznej Sanowej (Garbarze) zainstalowano punkt poboru wody.

Nowy i niewątpliwie praktyczny element infrastruktury cmentarnej wykonany został przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o. Od teraz Wszyscy, którzy przyjdą zadbać o groby swoich najbliższych będą mogli skorzystać z bieżącej wody, co tym samym wpłynie na poprawę funkcjonalności tego Cmentarza.