I jeszcze więcej zieleni… 🌳🌼

Tym razem pracami związanymi z nasadzaniem przestrzeni miejskiej objęto ulice: Krakowską , K. Skarbowskiego i L. Nabielaka, gdzie zieleń w obrębie pasów drogowych wzbogaciły Lipy, Głogi oraz Buki. Sekcja Zieleni Miejskiej Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. udekorowała również rabaty wokół Pomników: Konstytucji 3-Go Maja oraz Walk i Męczeństwa. Posadzono tam 450 sztuk białych i czerwonych muszkateli.