Ankieta – Jak postrzegacie swoje miejsce zamieszkania?

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu opinii publicznej, odbywającym się w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a operatorem Związek Miast Polskich. Ankieta ma charakter anonimowy i skierowana jest do społeczności należących do obszaru Partnerstwa „Jarosławsko-Przeworskie Partnerstwo dla Rozwoju”. Wypełniając ją można wyrazić swój pogląd w sprawie korzystania z usług publicznych, potrzeb i oczekiwań względem miejsca, w którym żyjemy. Sondaż potrwa do 10 sierpnia 2022 r.

Ankieta dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Jarosławia: Ankieta – Jak postrzegacie swoje miejsce zamieszkania? – JAROSŁAW miasto olśnień – Oficjalny Serwis Miejski (miastojaroslaw.pl)