Wniosek na zawarcie umowy opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informujemy, że w związku z utrudnieniami powstałymi w skutek awarii sprzętu specjalistycznego Zakładu Oczyszczania Miasta w Makowisku, Spółka przez jakiś czas zawiesiła podpisywanie nowych umów.  Obecnie osoby, które są zainteresowane podpisaniem nowej umowy prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki przy ul. Przemyskiej 15 w Jarosławiu lub wysłanie na adres biuro@pgkimjaroslaw.pl wypełnionego wniosku. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu ustalenia nowych warunków umownych. 

Za niedogodności przepraszamy.