Prace przy zagospodarowaniu pl. św. Michała

Dodane: 23 lutego 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy Jarosławia.

Spółka JPK przy wsparciu PGKiM w Jarosławiu przystąpiła do realizacji usunięcia trzech starych brzóz, usytuowanych na pl. Św. Michała. Nastąpiło to w związku z realizacją drugiego etapu rewitalizacji płyty Rynku. Stan tych drzew jest zły, co pokazujemy na załączonych fotografiach. 

Na obszarze wykonywanych terenów zieleni posadzono już sześć młodych brzóz i dwa platany. Po wykonaniu pozostałych terenów zieleni dosadzonych zostanie następnych sześć brzóz i dwa platany. Tak więc łącznie na pl. Św. Michała zasadzonych będzie 16 drzew oraz krzewy i zieleń niska. 

Wstępny projekt zagospodarowania terenu, wyposażony dodatkowo w ławki pokazujemy na zdjęciu. Będzie to, mamy nadzieję, cieszyć oczy Mieszkańców Jarosławia i przyjezdnych gości oraz będzie miejscem ich wypoczynku.

Pozdrawiamy