Wnioski o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Dodane: 3 marca 2023 r.

W związku z podjęciem w dniu 27 lutego 2023 r. przez Radę Miasta Jarosławia uchwały nr 822/LX/2023 ustalającej górną stawkę za odbiór nieczystości ciekłych, PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o. informuje, że możliwe jest składanie wniosków o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Wnioski można składać w Jarosławiu przy ul. Przemyska 15 w Biurze Obsługi Klienta, w Makowisku 163 teren bazy Zakładu Oczyszczania Miasta lub drogą elektroniczną (skan) na adres umowy@pgkimjaroslaw.pl. Umowy będą zawierane po wejściu w życie Uchwały Rady Miasta Jarosławia, tj. 14 dni po ukazaniu się tej uchwały się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wniosek można pobrać na stronie: Wywóz nieczystości ciekłych