Segregujmy odpady ale wyrzucajmy bez plastikowego worka!

Dodane: 24 kwietnia 2023 r.

Zwyczaj wyrzucania śmieci do osiedlowych kontenerów lub prywatnych pojemników w foliowych workach jest powszechnym zjawiskiem. Okazuje się jednak, że taki sposób segregacji odpadów może sprawiać poważne problemy w sortowniach. Wyrzucanie np. papieru czy bioodpadów do pojemników w workach może zanieczyszczać resztę śmieci i utrudniać ich późniejsze przetwarzanie (sortowanie i recykling).

Dlatego zachęcamy, aby wysegregowane odpady typu: bio, papier czy szkło wrzucać do pojemników bez plastikowych worków. Sam worek z kolei wyrzucać osobno albo do pojemnika żółtego, albo przy dużym zabrudzeniu worka, do pojemnika na odpady zmieszane.

Dzięki właściwej segregacji odpadów możliwe jest bowiem przetwarzanie odpadów w odpowiedzialny i efektywny sposób. Poszczególne frakcje mają swoje specyficzne cechy oraz wymagania, dlatego ważne jest, aby każdy z nas wiedział jakie odpady powinny być jej składnikiem.