10 maja Dzień Komunalnika

Dodane: 10 maja 2023 r.

Z okazji DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ wszystkim pracownikom PGKiM w Jarosławiu Sp. z o. o. i JPK Sp. z o. o. składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania?? Dziękujemy za trud oraz poświęcenie wkładane w dbałość za jakość życia oraz zdrowia ludzkiego. Aby w codziennej pracy, która nosi znamiona misji pełnionej dla dobra użyteczności publicznej towarzyszyło nieprzemijające poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz zrozumienie społeczeństwa dla istoty tej niełatwej profesji.

Życzymy dużo zdrowia, bezpiecznej pracy, wytrwałości i empatii. Pozdrowienia kierujemy również do pracowników PWiK w Jarosławiu Sp. z o. o.

Życzą:

Prezes Zarządu i Rada Nadzorcza