Wznowienie odbioru odpadów w Punkcie Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK)